Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
poliakovce@stonline.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. dohoda 1
  lek. posudky
 2. dohoda 2
  lek. posudky
 3. Kataster 1
  podklady k UP
 4. Kataster 2
  podklady k UP
 5. Zmluva Dexia 1
 6. Zmluva Dexia 2
 7. DEXIA - potvrdenie o prevzatí zmenky
 8. Zmluva o DKE úvere č.3706910 dodatok 1- 1
 9. Zmluva o DKE úvere č.3706910 dodatok 1- 2
 10. Zmluva o DKU úvere č.3700108 dodatok 2 -1
 11. Zmluva o DKU úvere č.3700108 dodatok 2 - 2
 12. W - Control
  ČOV
 13. Zmluva o diele Madux
 14. Zmluva o diele - Madux 1
 15. Datatrade 2013
 16. Zmluva Kurima CVČ
  spolufinancovanie CVČ
 17. Zmluva Kurima CVČ 2
  spolufinancovanie CVČ
 18. Prima Banka dodatok zmluvy č.3 -1
 19. Prima Banka dodatok zmluvy č.3 -2
 20. Zmluva o dielo W - Control1 - 3
  COV prev. poriadok
 21. Zmluva o dielo W - Control 2 -3
  COV prev. poriadok
 22. Zmluva o dielo W - Control 3 -3
  COV prev. poriadok
 23. Nájomná zmluva- byt 1 str.
 24. Nájomná zmluva - byt 2 str.
 25. Nájomná zmluva - byt 3 str.
 26. Nájomná zmluva - byt 4 str.
 27. BRANO - Nižná Polianka
  odsávanie kuchyne KSB
 28. BRANO - Nižná Polianka
  odsávanie kuchyne KSB
 29. Záložná zmluva ŠFRB
  byty v budove MŠ
 30. nájomná zmluva T&B šenk
  prenájom nebytových priestorov
 31. Zmluva na audit
  Ing. Pochová
 32. Data Centrum
  dodatok
 33. Natur - Pack a.s.
  odpady
 34. W-control
  COV - 2016
 35. Gis- Bardejov
  dohľad nad prac. podmienkami
 36. GMT developer s.r.o. Prešov
  Rámcová zmluva
 37. Mediinvest s.r.o. Veľký Šariš
  zmluva o poskytovaní služieb
 38. Zmluva na audit 2016
  Ing. Pochová
 39. Fura s.r.o. Rozhanovce
  dodatok č.1
 40. Zmluva NATUR PACK
  nakladanie s odpadmi z obalov
 41. Zmluva PO
  požiarná ochrana
 42. Nájomná zmluva- byt 1 str.
  byt č.1 Vargová
 43. Zmluva Ing. Karol Petz
  stavebný dozor
 44. Zmluva W-control 2018
  prevádzka COV
 45. Nájomná zmluva PS Rimbarová
  šatne ihrisko
 46. Zmluva o dielo GMT projekt
  rekonštrukcia zaz. športového areálu
 47. zmluva o NFP - PPA Bratislava
  úprava verejného priestranstva obce Poliakovce
 48. Zmluva VO
  mandatna zmluva
 49. Zmluva o dielo GMT development
  miestne komunikácie a odvodnenie