Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
starosta@poliakovce.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. dohoda 1
  lek. posudky
 2. dohoda 2
  lek. posudky
 3. Kataster 1
  podklady k UP
 4. Kataster 2
  podklady k UP
 5. Zmluva Dexia 1
 6. Zmluva Dexia 2
 7. DEXIA - potvrdenie o prevzatí zmenky
 8. Zmluva o DKE úvere č.3706910 dodatok 1- 1
 9. Zmluva o DKE úvere č.3706910 dodatok 1- 2
 10. Zmluva o DKU úvere č.3700108 dodatok 2 -1
 11. Zmluva o DKU úvere č.3700108 dodatok 2 - 2
 12. W - Control
  ČOV
 13. Zmluva o diele Madux
 14. Zmluva o diele - Madux 1
 15. Datatrade 2013
 16. Zmluva Kurima CVČ
  spolufinancovanie CVČ
 17. Zmluva Kurima CVČ 2
  spolufinancovanie CVČ
 18. Prima Banka dodatok zmluvy č.3 -1
 19. Prima Banka dodatok zmluvy č.3 -2
 20. Zmluva o dielo W - Control1 - 3
  COV prev. poriadok
 21. Zmluva o dielo W - Control 2 -3
  COV prev. poriadok
 22. Zmluva o dielo W - Control 3 -3
  COV prev. poriadok
 23. Nájomná zmluva- byt 1 str.
 24. Nájomná zmluva - byt 2 str.
 25. Nájomná zmluva - byt 3 str.
 26. Nájomná zmluva - byt 4 str.
 27. BRANO - Nižná Polianka
  odsávanie kuchyne KSB
 28. BRANO - Nižná Polianka
  odsávanie kuchyne KSB
 29. Záložná zmluva ŠFRB
  byty v budove MŠ
 30. nájomná zmluva T&B šenk
  prenájom nebytových priestorov
 31. Data Centrum
  dodatok
 32. Natur - Pack a.s.
  odpady
 33. W-control
  COV - 2016
 34. Gis- Bardejov
  dohľad nad prac. podmienkami
 35. GMT developer s.r.o. Prešov
  Rámcová zmluva
 36. Mediinvest s.r.o. Veľký Šariš
  zmluva o poskytovaní služieb
 37. Zmluva na audit 2016
  Ing. Pochová
 38. Fura s.r.o. Rozhanovce
  dodatok č.1
 39. Zmluva NATUR PACK
  nakladanie s odpadmi z obalov
 40. Zmluva PO
  požiarná ochrana
 41. Nájomná zmluva- byt 1 str.
  byt č.1 Vargová
 42. Zmluva Ing. Karol Petz
  stavebný dozor
 43. Zmluva W-control 2018
  prevádzka COV
 44. Nájomná zmluva PS Rimbarová
  šatne ihrisko
 45. Zmluva o dielo GMT projekt
  rekonštrukcia zaz. športového areálu
 46. zmluva o NFP - PPA Bratislava
  úprava verejného priestranstva obce Poliakovce
 47. Zmluva VO
  mandatna zmluva
 48. Zmluva o dielo GMT development
  miestne komunikácie a odvodnenie
 49. zmluva Madiinvest Prešov
  zmluva o poskytovaní služieb
 50. Zmluva Windoors
  zber šatstva
 51. audit 2018
 52. Zmluva NATUR PACK 2020
  dodatok č. 3
 53. Fura 2020
  separovaný odpad
 54. audit 2019
  zmluva audit
 55. zmluva o odchyte tulavých psov
 56. dodatok k zmluve o dielo Numeral
  dodatok k zmluve o dielo Numeral
 57. ŠU SR zmluva o požičke tabletu
  zmluva o požičke tabletu