Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
poliakovce@stonline.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Výzva na predkladanie ponúk
  Čistička odpadových vôd-rekonštrukcia
 2. Suťažné podklady
  Čistička odpadových vôd-rekonštrukcia
 3. COV - rekonštrukcia
  dotácia z MŽP
 4. Zmluva o dielo - GMT - 1
 5. Zmluva o dielo - GMT 2
 6. Zmluva o dielo - GMT 3
 7. Zmluva o dielo - GMT 4
 8. Zmluva o dielo - GMT 5
 9. Zmluva o dielo - GMT 6
 10. Zmluva o dielo - GMT 7
 11. Zmluva o dielo - GMT 8
 12. Dodatok č.1 k zmluve o dielo GMT - 1
 13. Dodatok č.1 k zmluve o dielo GMT -2
 14. Výzva na predkladanie ponúk
  odsávanie kuchyne v KSB
 15. Zásady podávania, preverovanie a evidovanie podnetov
  Zásady podávania, preverovanie a evidovanie podnetov
 16. PRO - Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015 - 2022
  Program rozvoja
 17. cestovný poriadiok
 18. "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
  Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblast
 19. Evidencia štandartov kvality za oblasť Voda - odpadová
  hlásenie
 20. výberové konanie
  hlavný kontrolor
 21. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
 22. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pohľady NS 1
 23. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pohľady NS 2
 24. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pôdorys NS
 25. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pôdorys SS
 26. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - tribúna
 27. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - 2NP v- NS
 28. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - 2NP v- SS
 29. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  príloha č.4 spôsob určenia ceny
 30. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  ZoD_Poliakovce_7.4_stavebné práce
 31. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  výkaz výmer ASR
 32. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  výkaz výmer ELI
 33. PPA rozhodnutie
  vystavba cesty a uprava priestranstva
 34. ČOV -2017 voda
  odpadová voda kvalita 2017
 35. Harmonogram vývozu odpadov 2018
  Fura - vývoz odpadov
 36. Zapisovateľ volebnej komisie
  menovanie
 37. zoznam kandidátov na starostu
  komunálne voľby 2018
 38. zoznam kandidátov na poslancov
  komunálne voľby 2018