Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
starosta@poliakovce.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Výzva na predkladanie ponúk
  Čistička odpadových vôd-rekonštrukcia
 2. Suťažné podklady
  Čistička odpadových vôd-rekonštrukcia
 3. COV - rekonštrukcia
  dotácia z MŽP
 4. Zmluva o dielo - GMT - 1
 5. Zmluva o dielo - GMT 2
 6. Zmluva o dielo - GMT 3
 7. Zmluva o dielo - GMT 4
 8. Zmluva o dielo - GMT 5
 9. Zmluva o dielo - GMT 6
 10. Zmluva o dielo - GMT 7
 11. Zmluva o dielo - GMT 8
 12. Dodatok č.1 k zmluve o dielo GMT - 1
 13. Dodatok č.1 k zmluve o dielo GMT -2
 14. Výzva na predkladanie ponúk
  odsávanie kuchyne v KSB
 15. Zásady podávania, preverovanie a evidovanie podnetov
  Zásady podávania, preverovanie a evidovanie podnetov
 16. PRO - Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015 - 2022
  Program rozvoja
 17. cestovný poriadiok
 18. "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
  Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblast
 19. Evidencia štandartov kvality za oblasť Voda - odpadová
  hlásenie
 20. výberové konanie
  hlavný kontrolor
 21. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
 22. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pohľady NS 1
 23. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pohľady NS 2
 24. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pôdorys NS
 25. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - pôdorys SS
 26. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - tribúna
 27. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - 2NP v- NS
 28. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  projektová dokumentácia - 2NP v- SS
 29. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  príloha č.4 spôsob určenia ceny
 30. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  ZoD_Poliakovce_7.4_stavebné práce
 31. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  výkaz výmer ASR
 32. Vyzva na predložnie ponuky "rekonštruk zázemia šport. areálu v obci Poliakovce
  výkaz výmer ELI
 33. PPA rozhodnutie
  vystavba cesty a uprava priestranstva
 34. ČOV -2017 voda
  odpadová voda kvalita 2017
 35. zoznam kandidátov na starostu
  komunálne voľby 2018
 36. zoznam kandidátov na poslancov
  komunálne voľby 2018
 37. ZU r.2018
  záverečný účet
 38. VSD verejná vyhlaška
  výrub stromov
 39. Zápis zo zasadnutia ObZ 19.12.06
 40. kvalita vypuštanej vody
  kvalita vypuštanej vody COV
 41. výpočet vytriedenie kom. odpadov za 2019
  odpady 2019
 42. výsledky volieb NR SR 2020 Poliakovce
  voľby 2020
 43. ZU r.2019
  zaverečný účet
 44. uznesenie vlády - obmedzenie pohybu
  obmedzenie pohybu