Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
starosta@poliakovce.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.poliakovce.ocu.sk spravuje Obec Poliakovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad     

obec Poliakovce, č. 20                                                   
086 11 p. Hrabovec
IČO: 00 322 504

Všeobecné informácie: poliakovce@stonline.sk
Podateľňa: poliakovce@stonline.sk
Starosta Jaroslav Tvardzík: poliakovce@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: poliakovce@stonline.sk

Tel/fax: 054/4797322

Úradné hodiny:

Podelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00

Kompetencie:
Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk